Strona głownaNapisz do nas
Aktualna pozycja » www.otusz.pl » Aktualności


Nasza strona została już odwiedzona

233032

razy
Aktualności
Dzień Kobiet Koła Gospodyń Wiejskich

Dnia 3 marca 2018 r. panie z Otuskiego Koła Gospodyń Wiejskich zorganizowały sobie DZIEŃ KOBIET. Gościem był prezes Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych p. Tadeusz Łysiak oraz p. Paweł Adam z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Panowie złożyli życzenia wszystkim paniom i wręczyli kwiaty, a p. Paweł Adam poczęstował pysznym tortem.

Przy okazji spotkania omówiono działalność Koła, sprawozdanie z 2017 roku przedstawiła przewodnicząca p. Stanisława Hoffa i p. Tadeusz Łysiak. 

Link do zdjęć:

https://plus.google.com/u/0/photos/103794787851666843565/album/6530933115767169121?authkey=CJbwjY7l57ngFA

Tekst i zdjęcia: Mariola Kornosz.


Dodano dnia - 2018-03-09 14:17:34

Zebranie Wiejskie

W czwartek, 1 marca 2018 r. o godz. 18.00 w Sali Wiejskiej odbyło się Zebranie Wiejskie sprawozdawcze za rok 2017 r. Wśrod zaproszonych gości był burmistrz - Stanisław Filipiak, Paweł Adam z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Paweł Ratajczak. Przestawionoo sprawozdania za ubiegły rok oraz plan rzeczowo-finansowy na 2018 r.

Link do zdjęć:

https://plus.google.com/u/0/photos/103794787851666843565/album/6530924160745498849?authkey=COvukuXNl8mNawhttps://plus.google.com/u/0/photos/103794787851666843565/album/6530924160745498849?authkey=COvukuXNl8mNaw

Autor zdjęć: Oliwia Korcz.


Dodano dnia - 2018-03-09 13:52:52

Zaproszenie na XLI sesje Rady Miasta i Gminy Buk

Zawiadamiam mieszkańców,
że dnia 30 stycznia 2018 r. o godz. 17:00 
w strażnicy OSP  w Buku przy ul. Grodziskiej 13; odbędzie się  
XLI  sesja Rady Miasta i Gminy Buk.

P o r z ą d e k   s e s j i :

I. Sprawy organizacyjne.

1/ Otwarcie XLI sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2/ Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji z dnia 20 grudnia 2018 r.

3/ Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.

1/ Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk między sesjami.

2/ Uchwała Nr 26/1592/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 3 ust. 2 uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

3/ Rozstrzygnięcie Nadzorcze nr KN-I.4131.1.640.2017.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 grudnia 2017r. orzekające nieważność uchwały Nr XXXVIII/274/2017 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych.

4/  Zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4102.9.2018.18 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie nadania ulicy 26 Stycznia położonej w miejscowości Buk nazwy Niepodległości.

5/ Sprawozdanie za rok 2017 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Buk.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.

1/ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Buku, pomiędzy ulicami Dobieżyńską i Otuską.

2/ Uchwalenie  Gminnego Programu Wspierania Rodzin w Mieście i Gminie Buk na lata 2018-2020.

3/ Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego podmioty oraz tryb przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

4/ Określenie czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu i oddziale przedszkolnym oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Buk.

5/ Zmiana Uchwały Nr VI/41/2011 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów i opłaty targowej.

6/ Zatwierdzenie rocznych sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta i Gminy Buk w 2017 roku.

7/ Ustanowienie roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

IV. Wolne głosy i zapytania.

V.  Interpelacje i wnioski radnych .

VI. Oświadczenia radnych.

VII. Wystąpienia osób nie będących radnymi.

VIII. Komunikaty.

IX. Zakończenie.


Dodano dnia - 2018-01-30 13:36:54

Spotkanie opłatkowe

W sobotę, 06.01.2018 r. w Święto Trzech Króli odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe. Przybyli mieszkańcy Otusza wraz z księdzem proboszczem Romanem Jankowiakiem spotkali się w Sali Wiejskiej, by połamać się opłatkiem i życzyć sobie wszystkiego najlepszego w nowym roku. Gdy wszyscy sobie złożyli życzenia można było swobodnie porozmawiać przy kawie i cieście.

Link do zdjęć:

https://plus.google.com/u/0/photos/103794787851666843565/album/6512705001762397777?authkey=CJb4nt2ds52R5AE

Autor zdjęć: Oliwia Korcz.


Dodano dnia - 2018-01-19 11:37:24

Życzenia
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,
dla byłych, obecnych i przyszłych mieszkańców Otusza,
wielu głębokich i radosnych przeżyć,
wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości,
oraz błogosławieństwa Bożego,
w każdym dniu nadchodzącego Nowego 2014 Roku
życzy Sołtys i Rada Sołecka.

Dodano dnia - 2017-12-24 12:40:20


« Wstecz      Dalej »

Projekt & kodowanie : www.gechu.interbit.pl Aktualności | O Otuszu | Historia | Galeria | Pliki do ściągnięcia | Jak do nas trafić | Kontakt